👨🏾‍🦰 Man: Medium-Dark Skin Tone, Red Hair on Google Noto Color Emoji Android 4.3

Man: Medium-Dark Skin Tone, Red Hair is unsupported on Google Noto Color Emoji Android 4.3.

The 👨🏾‍🦰 Man: Medium-Dark Skin Tone, Red Hair emoji is not supported on Google Noto Color Emoji Android 4.3.

Android 4.3 was released on July 9, 2012.

Related