👱🏽‍♂️ Man: Medium Skin Tone, Blond Hair on Samsung TouchWiz 5.1

Man: Medium Skin Tone, Blond Hair is unsupported on Samsung TouchWiz 5.1.

The 👱🏽‍♂️ Man: Medium Skin Tone, Blond Hair emoji is not supported on Samsung TouchWiz 5.1.

TouchWiz 5.1 was released on April 11, 2014.

Related