👱🏽‍♂️ Man: Medium Skin Tone, Blond Hair on Samsung Touchwiz 6.0

Man: Medium Skin Tone, Blond Hair is unsupported on Samsung Touchwiz 6.0.

The 👱🏽‍♂️ Man: Medium Skin Tone, Blond Hair emoji is not supported on Samsung Touchwiz 6.0.

Touchwiz 6.0 was released on March 8, 2016.

Related