🚡🏿 Person Mountain Biking: Dark Skin Tone on Samsung TouchWiz 7.0

Person Mountain Biking: Dark Skin Tone is unsupported on Samsung TouchWiz 7.0.

The 🚡🏿 Person Mountain Biking: Dark Skin Tone emoji is not supported on Samsung TouchWiz 7.0.

TouchWiz 7.0 was released on Aug. 19, 2016.

Related