🀫 Shushing Face on WhatsApp 2.12

Shushing Face is unsupported on WhatsApp 2.12.

The 🀫 Shushing Face emoji is not supported on WhatsApp 2.12.

2.12 was released on July 21, 2015.

Related