👨🏾‍🦰 Man: Medium-Dark Skin Tone, Red Hair on Microsoft Windows 8.0

Man: Medium-Dark Skin Tone, Red Hair is unsupported on Microsoft Windows 8.0.

The 👨🏾‍🦰 Man: Medium-Dark Skin Tone, Red Hair emoji is not supported on Microsoft Windows 8.0.

Windows 8.0 was released on Oct. 26, 2012.

Related