👨🏾‍🦰 Man: Medium-Dark Skin Tone, Red Hair on Microsoft Windows 8.1

Man: Medium-Dark Skin Tone, Red Hair is unsupported on Microsoft Windows 8.1.

The 👨🏾‍🦰 Man: Medium-Dark Skin Tone, Red Hair emoji is not supported on Microsoft Windows 8.1.

Windows 8.1 was released on Oct. 17, 2013.

Related