🀫 Shushing Face on WhatsApp 2.11

Shushing Face is unsupported on WhatsApp 2.11.

The 🀫 Shushing Face emoji is not supported on WhatsApp 2.11.

2.11 was released on July 17, 2014.

Related