🀫 Shushing Face on WhatsApp 2.16

Shushing Face is unsupported on WhatsApp 2.16.

The 🀫 Shushing Face emoji is not supported on WhatsApp 2.16.

2.16 was released on July 26, 2016.

Related