๐Ÿงโ€โ™‚๏ธ Man Elf on Samsung One UI 4.0 January 2022

Swipe to see emojis from other periods

๐Ÿงโ€โ™‚๏ธ Man Elf on Samsung One UI 4.0 January 2022

One UI 4.0 January 2022

Description

This is how the ๐Ÿงโ€โ™‚๏ธ Man Elf appears on Samsung One UI 4.0 January 2022.

It may appear differently on other platforms.

One UI 4.0 January 2022 was released on Jan 18, 2022.

Upcoming events

Latest news

Show more